Best.vare

Produktet er en bestillingsvare som normalt ikke finnes på lager.

Viser samme avmerking som feltet Bestillingsvare under fanen Diverse i dialogen Behandlingsmåte.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6375  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.