Per.nøkkel

Feltet Per.nøkkel fra ordrelinjen eller ordrehodet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Per.nøkkel Heltall
SQL-navn PrK Navnet på databasefeltet.
Nummer 15864  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Periodiseringsnøkkel PeriodKey
  • Per.nøkkel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.