Lønnsart

Typen lønn som brukes i overføringen til lønnsfilen.

Verdien overføres til tabellen Aktivitet. Den brukes når aktiviteter eksporteres til en fil og sendes til lønnssystemet.

Tips: Det anbefales at du legger til lønnsarten i tabellen Produkt, slik at du slipper å skrive den inn i tabellen Aktivitet for hver aktivitet.
Merk: Det utføres ingen validering mot registeret Lønnsart. Verdien må samsvare med lønnsystemet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnsart Tekst (10)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WageSrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3474  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.