Annet lagernr

Viser lagernr. hvor varen kom fra, eller til hvilket lagernr. varen sendes. Viktig informasjon ved sporing av lageroverføringer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ToStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 3751  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager TransferToWarehouse
  • Annet lagernr
 
Vareparti OtherShipment
  • Produktnr
  • Annet lagernr
  • Annet partinr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Lagersaldo ToStockBalance
  • Produktnr
  • Annet lagernr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.