Annen plassering

Viser plassering hvor varen kom fra, eller til hvilken plassering varen overføres. Viktig informasjon ved sporing av lageroverføringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn ToLoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16411  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.