Oppr. kostpris (innenl.)

Hvis du selger en vare rett før du forandrer kostprisen, tar feltet vare på hva varen opprinnelig kostet. Senere kan du lage et bilag på den opprinnelige prisen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrCstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6813  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.