Ordretype

Verdien i dette feltet arves fra ordren.

Dette feltet har kun informasjonsformål og vil vise Ordretype fra når transaksjonen ble opprettet. Det kan være nyttig hvis ordretypen er endret, eller ordren har blitt slettet. Feltet vil bare ha en verdi når ordren er opprettet eller endret etter oppgradering til versjon 11.00.0.

Du kan endre både transaksjonstype og ordretype på en ordre som allerede er registrert. Visma Business vil da sette tilbake behandlingen av den gamle transaksjons- eller ordretypen i den utstrekning det er nødvendig i forhold til den nye.

Merk: Du må ikke endre transaksjonstype og ordretype på en ordre som er behandlet. Det kan medføre at ordren ikke blir behandlet eller lageret blir feil. Hvis du endrer ordretype fra 1 - Normalordre til 2 - Direkteordre kan dette medføre at kostpriser og lager ikke blir riktig etter fakturering.

Du kan kombinere transaksjonstype med en av åtte ulike ordretyper:

Visma Business foreslår verdien 1 - Normalordre i feltet Ordretype i ordrehode-sideelementet for salgsordrer, utleie-/utlånsordrer og innkjøpsordrer. Ordrer generert fra tabellen Aktivitet får også denne ordretype, men dette kan endres i tabellen Bedriftsopplysninger.

Når du fakturerer direkte- og kontantordrer og lagrer realiserte ordrer, reserverer Visma Business alt du ber om, som om det ikke er tilgjengelig. Om nødvendig opprettes varepartier med negativt antall.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Normalordre
Brukes for avtalte eller planlagte framtidige vareuttak /-mottak. Ordren kan delleveres. En Normalordre må ferdigmeldes før den kan realiseres. Ordrer generert fra tabellen Aktivitet får denne ordretypen, men dette kan endres i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er den eneste ordretypen som det kan skrives ut ordrebekreftelse, plukkliste, pakkseddel og fraktbrev for.
2 - Direkteordre
Direkteordre kan brukes hvis du ønsker å registrere fakturagrunnlaget direkte. Plukkliste kan ikke skrives ut for denne ordretypen. Visma Business kan reservere mer enn det som er tilgjengelig ved registrering av direkteordre.
Merk: Dette gjelder selv om du ikke har krysset av i feltet Legg til varepartier med negativ disponibilitet, som du finner under menyvalget Behandling/Behandlingsmåte/Lager på produktene eller ordrelinjene. En direkteordre kan ikke delleveres da den blir ferdigmeldt automatisk ved utskrift av faktura.
Hvis du ikke har nok varer på lager for en "Direkteordre" som skal faktureres, blir det opprettet et eget vareparti for det negative antallet.
3 - Kontantordre
Kontantordre er det samme som direkteordre, men utskrift av faktura starter automatisk når ordren lagres. Ved utskrift av faktura på en kontantordre blir dagens dato brukt som ordredato når mva. beregnes. Når du lagrer kontantordrer kommer det opp en dialogboks med betalingsinformasjon. er finner du informasjon om ordresum, og et felt hvor du kan taste inn mottatt beløp. Differansen ser du i feltet Tilbake. Dialogboksen har også et felt hvor du registrerer betalingsmåte. Oppdatering av regnskapet skjer direkte med en bunt pr. kontantordre. Hvis du ikke har nok varer på lager når en "Kontantordre" skal faktureres, blir det opprettet et eget vareparti for det negative antallet.
Merk: Kreditnota på kontantordre er tillatt, om brukeren har funksjonsadgang til "Tillat kreditnota på kontantordre".
4 - Realisert-ordre
Denne ordretypen blir realisert ved lagring, det vil si at lager og statistikk blir oppdatert umiddelbart.
Merk: Vi anbefaler at denne ordretypen ikke brukes sammen med transaksjonstype 1 - Salg, fordi du ikke har mulighet til utskrifter eller overføring til regnskap.
Ordretypen kan benyttes der det ikke blir brukt noen ordredokumenter, for eksempel ved justeringer.
5 - Tilbud/Forespørsel
Denne ordretypen kan skrives ut som et tilbud eller forespørsel, men medfører ingen behandling. Blir tilbudet akseptert, må du endre ordretypen til 1 - Normalordre, 2 - Direkteordre eller 3 - Kontantordre for at ordren skal bli behandlet.
6 - Ubehandlet ordre
Denne ordretypen er tilsvarende tilbudsordre, men du kan ikke skrive den ut som et tilbud. Ordren medfører ingen behandling og du må endre den til en annen ordretype før du får behandlet den. Ubehandlet ordre kan du med fordel bruke på importerte ordrer. Etter import kan du endre ordretypen slik at den kan bli behandlet.
7 - Forhåndsordre
Forhåndsordre har samme behandlingsmåte som normalordre, men Visma Business sjekker ikke lagerdisponibilitet under ordreregistrering eller om kredittgrensen er/blir overskredet.
8 - Budsjettordre
Velger du denne ordretypen medfører det at ordrelinjene ikke blir behandlet, tilsvarende som for Ubehandlet ordre.
9 - Kortbetalingsordre
Merk: Ordretype 9 - Kortbetalingsordre kan ikke registreres manuelt. Den må importeres med EDI klokken.
Merk: Dersom du endrer en kortbetalingsordre til en annen ordretype, kan den ikke settes tilbake til kortbetalingsordre, siden reservert beløp blir kansellert hos kortselskapet.
Denne ordretypen er beregnet for netthandel programmer som Zpider, og er avhengig av at Zpider er installert med kommunikasjon til kortselskapet. Ved fakturering blir reservert beløp aktivert hos kortselskapet, slik at beløpet blir overført fra kortselskapet. Hvis du sletter eller ender ordretypen 9 - Kortbetalingsordre blir reservert beløp kansellert hos kortselskapet. Det er ikke mulig å øke beløpet på en slik ordre utover hva som er angitt på Faktureres kundenr i feltet Kredittkortpåslag %. En kortbetalingsordre må ferdigmeldes før den kan faktureres. Ordretype 9 - Kortbetalingsordre krever også at feltene Fakturareferanse, Valutanr, Kontraktsbeløp og Faktureres kundenr er fylt ut på ordren. Følgende felter kan ikke endres på en kortbetalingsordre:
  • Faktureres kundenr
  • Fakturareferanse
  • Maskert kortnummer.
  • Kontraktsbeløp
  • Kontraktsbeløp (innenl.)
  • Valutanr
  • Kortselskap
Det er en egen fane i "Ordrestatus" for kortbetalingsordrer, som gir informasjon om avvik og utelatelser for denne ordretypen.
Merk: Når du kopierer en slik ordretype, er alt du trenger å gjøre å krysse av for kreditnota for å vise at den inneholder ordretype 9 - Kortbetalingsordre og en kreditering sendes til kortselskapet. En kortbetalingsordre kan bare krediteres en gang.
Det er ikke mulig å endre på en slik ordre, hvis ikke "Tillat endring av kredittkortbetalingsordre" er valgt for adgangsgruppen under behandlingsvalget "Funksjonsadgang/Diverse". En økning av beløpet godkjennes ikke til over kredittpåslagssatsen, selv med dette adgangsnivået.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordretype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrdTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17736  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.