Ordrenr

Feltet Ordrenr fra tabellen Ordre.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3387  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre Order
  • Ordrenr
 
Realisasjonsjournallinje RealisationJournalLineOrderNo
  • Ordrenr
 
Hovedbokstransaksjon AccountTransactionOrderNo
  • Ordrenr
 
Ordrelinje OrderLine
  • Ordrenr
  • Ordrelinjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Ordrelinje StructureHeadOrderLine
  • Ordrenr
  • Strukturhode linjenr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.