Ordrejour.nr

Feltet Ordrejour.nr fra tabellen Reservasjon.

Referansene i feltene Ordrejour.nr og Trans.nr gjør det mulig å korrigere eller slette produkttransaksjoner i ettertid.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Ordrejour.nr, Trans.nr
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3738  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordrejournal OrderJournal
  • Ordrejour.nr
 
Realisasjonsjournallinje RealisationJournalLineJournal
  • Ordrejour.nr
  • Trans.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.