Memofilnavn

Filnavnet for Memo knyttet til ordrelinjen.

Memofilen kan for eksempel inneholde produktbeskrivelse, miljø- og produktinformasjon som skal knyttes til et produkt.

Under gruppen Redigering, klikk Memo for å opprette nytt memo, eller for å vise eksisterende. Memofilnavn lagres i dette feltet.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne Velg fil-dialogen for å manuelt velge en memofil.

Merk: Det er viktig at filen lagres på en server og i en mappe som er tilgjengelig for alle brukere, ellers vil andre brukere som forsøker å åpne memo få en feilmelding.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Memofilnavn Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoteNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4922  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.