Dekn.grad

Beregnet ut fra feltet Beløp og påløpte kostnader i standard valuta på salgsordrelinjer.

Dekningsgraden framkommer som dekningsbidraget dividert med verdien i feltet Beløp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dekn.grad Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 3486  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.