Siste realisasjonsjournalnr.

Det siste realisasjonsjournalnummeret denne transaksjonen har vært med på.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
SQL-navn RealJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13897  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Realisasjonsjournal RealisationJournal
  • Siste realisasjonsjournalnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.