Fakturareferanse

Fakturanummer på faktura som kreditnota refererer til. Benyttes som kryssreferanse i kunde-/leverandørreskontro for å koble kreditnotaer mot fakturaer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 4594  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.