Fakturanr

Siste dokumentnummer for fakturaen som har blitt skrevet ut på ordren.

Dokumentnumrene blir hentet fra bilags- og dokumentserier i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4518  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kundetransaksjon CustomerTransaction
  • Kundenr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction
  • Lev.nr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerAccountTransaction
  • Fakturanr
 
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction
  • Driftsmiddelnr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokstransaksjon AccountTransactionVoucherNo
  • Fakturanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.