Fakturadato

Den høyeste datoen for når ordren har blitt fakturert.

Markeres feltet Fakturadato fra faktureringsplan under fanen Fakturering i utskriftsdialogen for Fakturaer/kreditnotaer blir datoen hentet fra faktureringsplanen, ellers blir datoen hentet fra dialogen.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4519  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.