I tilgang

Antallet som er i tilgang og ikke ferdigmeldt.

Dette er produkttransaksjoner på bestillinger og produksjonsordrer som ikke er varemottatt/ferdigmeldt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15460  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.