Påløpt

Hvor mye som har medgått. Av ulike årsaker kan dette avvike fra det fakturerbare antallet. Feltet har kun relevans ved salg.

Påløpt antall blir delt inn med samme andel som feltet Antall ved ferdigmelding, slik at feltet viser resterende påløpt antall på ordrelinjen. Det er tilstrekkelig å taste inn enten antall eller påløpt dersom de er like.
Merk: Dette feltet blir ikke benyttet ved trans.type 4 - Tap og 5 - Vareforbruk, da disse blir realisert direkte ved ferdigmelding. Derfor blir ikke feltet Pål. kostn. beregnet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoReg Navnet på databasefeltet.
Nummer 3446  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.