Bruttovekt pr. enhet

Beregnet på grunnlag av feltene Nettovekt pr. enhet og Tara.

Feltet kan ikke overstyres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5931  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.