Bruttovekt

Summen av verdier i feltene Nettovekt og Tara.

Priser og rabatter kan bli kvantumsbestemt ikke bare ut fra det ordinære antallsfeltet, men også fra dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5947  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.