Fri 4

Numerisk tilleggsinformasjon om ordrelinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Free4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 8548  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.