Faktor 3

I stedet for å angi et antall direkte i tabellen Ordrelinje, kan du beregne det som differansen mellom feltene Til og Fra eller som produktet av dem og feltet Faktor 3.

Når antallet beregnes som differansen mellom feltene Til og Fra, kan det uttrykkes som antall, tid eller dato, avhengig av antallsformatet som velges i feltet Beh.måte 1 i tabellen Ordrelinje. Hvis feltet Faktor 3 ikke har en verdi i tabellen Ordrelinje ,importeres verdien i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Factor3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5041  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.