Forventet returdato

Benyttes ved utleie/utlån for å angi når varene er forventet levert tilbake.

Feltet blir foreslått lik verdien i feltet Til tillagt feltet Demont.tid.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ERetDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5023  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.