Kassert

Hvor mye som har blitt kassert ved utleie/utlån.

Tips: Hvis du ønsker å endre erstatningsantallet, kan du benytte feltet Kasser NÅ til å øke eller redusere kassert antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoScr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4479  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.