Kostpris

Kostprisen for produktet , i aktuell valuta.

Kostprisen på produksjonsordrer blir oppdatert ved fakturamottak hvis produktet ved innkjøp har fått ny pris.

Kostpris blir automatisk hentet fra feltet Gj.snittlig kostpris i tabellen Lagersaldo når ordrelinjene har transaksjonstypene:

Kostpris blir automatisk hentet fra feltet Gj.snittlig kostpris i tabellen Pris- og rabattmatrise, hvis du ikke har:

og ordrelinjene har transaksjonstypene:

Reservasjoner blir oppdatert korrekt ved reservasjon. Har du kryss i feltet Beregn gj.sn. kostpris på ordrelinjen under Behandlingsmåte eller i tabellen Bedriftsopplysninger, blir ordrelinjen oppdatert med gjennomsnittlig kostpris fra reservasjoner.

Merk: Når det beregnes gjennomsnittlig kostpris, og ordrelinjen er allokert mot en innkjøps eller produksjonsordre, blir kostprisen alltid oppdatert med verdien fra innkjøpsordren selv om det er foretatt reservasjoner mot lager i tillegg. Det medfører at ordrelinjer med både allokering og reservasjon mot lager ikke har korrekt kostpris.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CCstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 3448  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.