Kontrollstatus

Et fritt felt som er redigerbart, kan brukes til å merke transaksjoner.

Kontrollstatus/produkttrans. tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 54.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kontrollstatus/produkttrans. i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontrollstatus/produkttrans. Heltall
SQL-navn Ctrl Navnet på databasefeltet.
Nummer 4352  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.