Kontaktperson 2

En ekstra kontaktperson hvis det er behov for dette.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LiaAct2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11161  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Contact2
  • Kontaktperson 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.