Bekreftet lev.dato

Den bekreftede leveringsdatoen.

Verdien i dette feltet beregnes på forskjellig måte, avhengig av transaksjonstype:
1 - Salg
Dagens dato pluss verdien i feltene Adm.tid, Lev.tid og Transp.tid.
5 - Vareforbruk
Verdien fra feltet Ønsket lev.dato minus verdien fra feltet Produksjonstid fra strukturhodet. Dersom feltet Ønsket prod. start dato er utfylt i tabellen Ordre, vil verdien bli satt til den datoen da varen er tilgjengelig på lageret.
6 - Innkjøp
Dagens dato pluss verdien i feltet Lev.tid.
7 - Produksjon
Verdien fra feltet Ønsket lev.dato eller Ordredato fra tabellen Ordre. Dersom feltet Ønsket prod. start dato er fylt ut i tabellen Ordre, vil verdien settes lik verdien fra feltet Ønsket prod. start dato pluss feltet Produksjonstid.
Når du kjører behandlingsvalget Bekreftet, blir de markerte ordrelinjene oppdatert med datoen du velger i dialogen.
Merk: Hvis du markerer for Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, vil ikke dette feltet fylles ut automatisk.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CfDelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3719  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.