Erst.pris

Produktprisen i forbindelse med utleie/utlån , i aktuell valuta.

Du kan også benytte feltet hvis kunden bestemmer seg for å kjøpe utleieobjektet.

For utleie/utlån, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CompPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4480  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.