Driftsmiddelnr

Driftsmiddelnummer kan angis med en gang på ordrelinjen for bokføringen sin del, hvis du selger inventar til eget forbruk, eller hvis du bruker innkjøpsordre for innkjøp av driftsmidler.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
SQL-navn PropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11017  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Driftsmiddel CapitalAsset
  • Driftsmiddelnr
 
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction
  • Driftsmiddelnr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.