Strekkode

Strekkoden brukt for å registrere produktet på ordrelinjen.

Feltet brukes til å hente produktinformasjon i stedet for å bruke produktnr. Feltet kan fylles ut manuelt eller f.eks. ved hjelp av en strekkodeleser. Produktnr. og produktinformasjon vil hentes fra tabellen Strekkode til ordrelinjen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Strekkode Tekst (52)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 4998  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Strekkode Barcode
  • Strekkode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.