Beløp

Restverdien av ordrelinjen , i aktuell valuta.

Verdien er produktet av Pris og Antall, fratrukket linjerabatter. Det tas også hensyn til feltene Prisenhet, Prisantall og Prisfaktor. Siden feltet Antall blir redusert ved ferdigmelding, er det restverdien på ordrelinjen som blir vist. Totaler for hele ordren blir akkumulert i ordrehodet.

Tips: Hvis pris og beløp skal være like, kan antall bli foreslått til 1 via for eksempel feltet Til på produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Am Navnet på databasefeltet.
Nummer 3459  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.