Allok. ordrenr

Brukes for å knytte en salgsordrelinje opp mot en bestemt innkjøps- eller produksjonsordre.

Feltet blir automatisk fylt ut hvis du benytter behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer i tabellen Ordre. Hvis du sletter innholdet i feltet, blir tildelingen trukket tilbake

Merk: Når du benytter allokert ordre blir det alltid foretatt en reservasjon mot tilgang på den allokerte ordrelinjen, selv om du ikke har kryss i feltet Reserver mot varepartier i tilgang under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette gjøres for å vise at varepartiet er reservert og sikre reservasjonen. Sletter du allokert ordrenummer blir alle reservasjoner som ikke er plukket eller ferdigmeldt slettet, også reservasjoner gjort mot andre varepartier enn fra den allokerte innkjøps- eller produksjonsordren.

Ordrelinjer kan kobles til innkjøpsordrer over tildelt ordrenummer for å se hvilke salgsordrelinjer som er allokert mot dem.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PurcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3720  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre AllocatedOrder
  • Allok. ordrenr
 
Ordrelinje AllocatedOrderLine
  • Allok. ordrenr
  • Allokert ordrelinjenr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.