Allokert ordrelinjenr.

Brukes bare på salgsordrer og vareforbrukslinjene på en produksjon. Peker til linjenummer på innkjøps-/produksjonsordren som denne er allokert mot.

Feltet blir oppdatert når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer i tabellen Ordre, eller manuelt registrerer et ordrenummer i feltet Allok. ordrenr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn LnPurcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13877  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordrelinje AllocatedOrderLine
  • Allok. ordrenr
  • Allokert ordrelinjenr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.