Språknr

Språket beskrivelsen er definert for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Språknr Heltall
Primærnøkkel Ja Produktnr, Språknr, Linjenr
SQL-navn LangNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2674  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Språk Language
  • Språknr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.