UNSPSC-nr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 12 Tekst (12)
SQL-navn UnspscNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19692  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.