Mal-produktnr

Malproduktet. Hvis du angir et produktnummer i dette feltet, foreslås verdier fra malproduktet. Verdier som allerede er fylt ut, blir ikke overstyrt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8749  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt ProductTemplate
  • Mal-produktnr
 
Søkeprodukt SearchProductTemplate
  • Mal-produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.