Sperret

Produktet er ikke lenger i bruk.

Sperret settes automatisk ved oppdatering av et produkt fra Inngående produktdata som leverandøren ønsker å slette. Det kan også settes manuelt. Feltet er et visningsfelt av behandlingsmåten Sperret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18458  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.