Lagermål

Visningsenheten for lagerverdier.

Når tabellene Lagersaldo, Vareparti eller Beholdningsendring legges til i ordrelinjene, omberegnes beholdningsfeltene, kostprisene og fraktkostnadene i henhold til verdien i dette feltet.

Verdien foreslås på ordrelinjen, om den ikke blir overstyrt av tilsvarende felt fra tabellene Enhet eller Strekkode.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Antall i grunnenhet
2 - Lengde
3 - Areal
4 - Volum
5 - Nettovekt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lagermål Heltall
SQL-navn Measure Navnet på databasefeltet.
Nummer 5955  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.