Vis på Web

Informasjonen om produktet vises på Internett.

Felter er en visning av Vis på Web avkrysningsboksen Ekstern siden i Beh.måte 7 feltet.

Feltet er beregnet for bruk i løsningen Zpider.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8307  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.