Avrundingsbeløp

Avrundingsbeløpet for produktet.

Hvis du velger avkrysningsboksen Foreslå pris etter rabatt og avrunding i feltet Beh.måte 1, avrundes nettoprisen til nærmeste beløp som kan deles med det angitte avrundingsbeløpet for produktet. Dette krever at du ikke lagrer inndata fra du angir produktnummeret til du refererer til pris- og rabattmatrisen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn TrAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6402  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.