Ønsket dekn.grad

Dekningsgraden for produktet.

Dette feltet kan brukes ved ordreregistrering for opplysningsformål. Feltet har ingen ytterligere funksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dekn.grad Desimal
SQL-navn DesMrg Navnet på databasefeltet.
Nummer 2592  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.