Erstatn.produkt

Erstatningsproduktet. Når du skriver inn produktnummeret i ordrelinjen, erstattes nummeret automatisk med dette erstatningsproduktet.

Dette er for eksempel relevant for avsluttede produkter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn RepProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 2602  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt ReplacementProduct
  • Erstatn.produkt
 
Søkeprodukt ReplacementSearchProduct
  • Erstatn.produkt
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.