Produkttype 4

Gruppe som produktet tilhører.

Produkttype 4 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 113.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Produkttype 4 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produkttype 4 Heltall
SQL-navn ProdTp4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6104  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.