Produktprisgr. 2

Gruppe som produktet tilhører. Verdien brukes til å slå opp i pris- og rabattmatrisen.

Produktprisgruppe 2 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 21.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Produktprisgruppe 2 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktprisgruppe 2 Heltall
SQL-navn ProdPrG2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 3076  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.