Produktet er strukturhode

Produktet er et strukturhode.

Felter er en visning av Produktet er strukturhode avkrysningsboksen Struktur siden i Beh.måte 1 feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 16451  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.