Produktkateg. 5

Produktkategorien for produktet.

Produktkategori tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 145.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Produktkategori i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktkategori Heltall
SQL-navn PrCatNo5 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11972  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produktkategori ProductCategory5
  • Produktkateg. 5
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.