Prisantall

Antallet enheter prisen er gyldig for.

Pristypene som vurderes som prisantallet i beregningene, defineres i feltet Prisantallomfang i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis feltet er tomt eller har verdien 1, brukes den angitte prisen som prisen per enhet.

Prisantallet kan ikke endres hvis leveringer er knyttet til produktet. Du kan bare overstyre prisantallet i ordrelinjer som er unntatt fra lagerhåndtering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn PrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6173  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.