Tidligere produktnr

Det forrige nummeret hvis produktet er tilordnet et nytt nummer ved å kjøre behandlingen Bytt produktnummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn OldPNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7188  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.