Nytt produktnr

Det nye nummeret som tilordnes til produktet når du kjører behandlingen Bytt produktnummer.

Merk: Det er ikke mulig å angi et eksisterende produktnummer i feltet Nytt produktnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn NwProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7363  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.