Opplysning 3

Tilleggsinformasjon produkt eller struktur.

Feltet kan inkluderes på ordrelinjen som tilleggsinformasjon, og også bli skrevet ut på ordredokumenter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 3537  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.